Oferta

Projektowanie w specjalności konstrukcyjno – budowlanej w zakresie konstrukcji murowanych, żelbetowych, drewnianych i stalowych.

W zakres moich uprawnień wchodzi sporządzanie projektów:

  • architektoniczno – budowlanych
  • adaptacji projektów typowych wraz ze sporządzeniem projektu zagospodarowania terenu
  • inwentaryzacji architektoniczno – budowlanej
  • wykonawczych konstrukcji i architektury
  • remontu i adaptacji pomieszczeń i obiektów budowlanych
  • zagospodarowania działki lub terenu w zakresie specjalności konstrukcyjno – budowlane

Branża architektoniczna sporządzana jest przez uprawnionego i doświadczonego architekta mgr inż. arch. Joannę Drożdż – Nowak, http://jodrono.pl

Wykonywanie ekspertyz technicznych oraz opinii i orzeczeń technicznych w odniesieniu do:

  • konstrukcji budowlanych murowanych, żelbetowych, drewnianych i stalowych
  • problemów z zawilgoceniem obiektów
  • analizy stanu technicznego obiektów budowlanych lub ich poszczególnych elementów (fundamenty, ściany, strop, mury oporowe, balkon, więźby dachowe, itp.)
  • analizy dotyczące nadbudowy, przebudowy lub dobudowy mieszkań i obiektów budowlanych

Na życzenie klienta wykonuję projekt wzmocnienia lub naprawy uszkodzonych konstrukcji.

Kierowanie robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji oraz architektury obiektu (w szczególności domków jednorodzinnych).

Sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych.

Kosztorysowanie w różnej formie i zakresie.

Wykonuję na życzenie klienta kosztorysy ofertowe, inwestorskie i powykonawcze, również kosztorysy powykonawcze na potrzeby rozliczenia dotacji unijnych.